Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorSkřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorKrametbauer, Michal
dc.contributor.refereeNovotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-7
dc.date.accessioned2018-01-15T15:01:19Z-
dc.date.available2016-6-30
dc.date.available2018-01-15T15:01:19Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-28
dc.identifier69426
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26957-
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na počátky korejského konfliktu, který stále není uzavřen. Mapuji historii Korejského poloostrova od vytvoření japonského protektorátu na poloostrově. Po kapitulaci Japonska ve druhé světové válce se zaměřuji na vytvoření dvou korejských států. v Samotné válce v Korey mapuji pouze první rok války, jelikož se jednalo o nejdynamičtější část konfliktu. Následně popisuji mírové rozhovory, které začaly probíhat po ustálení fronty v létě roku 1951. Československou účast v rámci konfliktu mapuji především z hlediska vysání vojenské polní nemocnice v roce 1952. Poslední částí této práce je popsání československé účasti v repatriační a dozorčí komisi neutrálních států.cs
dc.format74
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectválkacs
dc.subjectkorejská válkacs
dc.subjectstudená válkacs
dc.titleKorejská válka a Československocs
dc.title.alternativeKorean war and Czechoslovakiaen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
dc.thesis.degree-programHistorické vědy
dc.description.resultNeobhájeno
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis focuses on the Korean conflict, which is not yet closed. I map the history of the Korean peninsula from the creation of the Japanese protectorate on the peninsula. After the surrender of Japan in World War II, I focus on creating two Korean states. In the Korean War alone I only map the first year of the war, as it was the most dynamic part of the conflict. Then I describe the peace talks that began after the stabilization of the front in the summer of 1951. The Czechoslovak participation in the conflict is mainly mapped in terms of the desertion of the military field hospital in 1952. The last part of this thesis describes the Czechoslovak participation in the repatriation and supervisory commission of neutral states.en
dc.subject.translatedwaren
dc.subject.translatedkorean waren
dc.subject.translatedcold waren
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krametbauer - O.pdfPosudek oponenta práce570,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krametbauer - V.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krametbauer.pdfPrůběh obhajoby práce293,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26957

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.