Title: Dostihový areál ve Velké Chuchli v letech 1906-1914
Other Titles: Racecourse in Velká Chuchle in the years 1906-1914
Authors: Synková, Kristýna
Advisor: Šedivý Miroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26959
Keywords: dostihy;dostihové závodiště;velká chuchle;český závodní spolek;19. století;20. století
Keywords in different language: horse racing;racecourse;velká chuchle;czech jockey club;19th century;20th century
Abstract: Prezentovaná diplomová práce se snaží komplexně analyzovat problematiku dostihového sportu v Praze na počátku 20. století, a to konkrétně se zaměřením na dostihový areál ve Velké Chuchli od jeho vzniku v roce 1906 až do vypuknutí první světové války v roce 1914. Praha byla vedle Pardubic druhým významným střediskem hipických závodů v českém království už od 30. let 19. století a sehrála tak významnou roli v ustavování sportu králů a královen na tomto území. Proto je v zájmu komplexnosti a kontinuity část práce věnována také rozvoji dostihového sportu v tomto časovém období.
Abstract in different language: The objective of this dissertation a comprehensive analysis of horse racing in Prague in the early 20th century, specifically focused on the Prague-Velká Chuchle Racecourse, since its foundation in 1906 to the beginning of the First World War in 1914. This caused the horse racing tradition in the capital of the Bohemian lands to cease for four years. Prague was an important centre of the hippikon races alongside with Pardubice, both since the 1830s playing an importart role in establishing the tradition of horse racing in the country.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Synkova DP.pdfPlný text práce22,84 MBAdobe PDFView/Open
Synkova - V.pdfPosudek vedoucího práce600,2 kBAdobe PDFView/Open
Synkova - O.pdfPosudek oponenta práce576,13 kBAdobe PDFView/Open
Synkova.pdfPrůběh obhajoby práce259,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26959

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.