Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPodpera Milan, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorMarková, Michaela
dc.date.accepted2017-9-11
dc.date.accessioned2018-01-15T15:01:27Z-
dc.date.available2015-6-19
dc.date.available2018-01-15T15:01:27Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2016-6-30
dc.identifier67396
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26966
dc.description.abstractMá práce je bakalářská práce komparativního typu, která se zabývá problematikou profesních kompetencí předškolních pedagogů ve třech zemích Česká Republika, Velká Británie (konkrétně byla rozebrána Anglie) a Austrálie. První část práce sestává ze dvou kapitol. V první kapitole je popsána metoda tedy metoda porovnávání neboli komparace, a cíl mého pedagogického výzkumu. Druhá kapitola obsahuje obecný náhled do problematiky profesních kompetencí. Druhá část práce obsahuje samotnou komparaci a skládá se ze čtyř kapitol Česká Republika, Velká Británie, Austrálie a následuje Diskuze a komparace. Cílem práce je porovnat dané země z hlediska profesních kompetencí, které jsou kladeny na předškolní pedagogy, zjistit, zda jsou v zemi dané a platné profesní standardy a následně je porovnat. Dále popsat, jakým způsobem je uskutečňováno předškolní vzdělávání, jaké jsou nároky na kvalifikaci učitelů v těchto zařízeních, jaké mají povinnosti a co je jejich náplní práce.cs
dc.format54 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkompetence učitele mateřské školycs
dc.subjectpředškolní pedagogcs
dc.subjectprofesní standardcs
dc.subjectprofesní kompetencecs
dc.subjectkomparacecs
dc.subjectčeská republikacs
dc.subjectangliecs
dc.subjectaustráliecs
dc.titleProfesní kompetence předškolního pedagoga v České republice v komparaci s jinými státycs
dc.title.alternativeProfessional Competences of the Pre-school Teacher in Czech Republic in Comparison to other Countriesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis comparative bachelor thesis deals with professional competencies of preschool teachers, in three countries Czech Republic, Great Britain focused on England. The thesis´s first part is divided into two sections the first section describes the method of research and gives us a look into the aims of it. The second section provides a general look into professional competencies. Second part of the thesis is focused on the research itself. It provides four chapters Czech Republic, Great Britain, Australia and Discussion and comparison. The main aim of the thesis is to compare the three countries, professional competencies of preschool (early childhood) teachers. Another aim is to discuss the teachers standards and compare them, and the last but not at least the educational systems, qualifications of the teacheras, their duties and job description.en
dc.subject.translatedpreschool teacheren
dc.subject.translatedearly childhood teacheren
dc.subject.translatedprofessional standards for teachersen
dc.subject.translatedprofessional competencies for teachersen
dc.subject.translatedenglanden
dc.subject.translatedczech republicen
dc.subject.translatedaustraliaen
dc.subject.translatedcomparisonen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Markova.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Markova VP027.pdfPosudek vedoucího práce91,13 kBAdobe PDFView/Open
Markova OP026.pdfPosudek oponenta práce155,43 kBAdobe PDFView/Open
Markova O081.pdfPrůběh obhajoby práce42,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26966

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.