Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKydlíčková Jana, MUDr.
dc.contributor.authorVraná, Radka
dc.contributor.refereeRyba Lukáš, Mgr.
dc.date.accepted2017-8-29
dc.date.accessioned2018-01-15T15:01:34Z-
dc.date.available2015-1-31
dc.date.available2018-01-15T15:01:34Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-7-27
dc.identifier66265
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26993
dc.description.abstractV teoretické části práce jsou shrnuty poznatky o motorickém učení.Problematiku cévní mozkové příhody.Dále jsou tu shrnuté použité vyšetřovací metody.V praktické části se práce věnuje zpracování kazuistik a využití motorického učení.Jsou stanoveny hypotézy,popsána metodika práce a vyhodnocené výsledky terapie.cs
dc.format77 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcévní mozková příhodacs
dc.subjectischemiecs
dc.subjecthemoragiecs
dc.subjectmotorické učenícs
dc.subjectkabatova metodacs
dc.subjectspasticitacs
dc.subjectplasticita mozku.cs
dc.titleVýznam motorického učení u pacientů po cévní mozkové příhodě.cs
dc.title.alternativeThe importance of motor learning in patients after stroke.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe theoretical part of the thesis summarizes the knowledge about motor learning.Problems of stroke.In addition,the examination methods are summarized and used.In the practical part the thesis deals withcase studies and the use of motor learning.There are hypotheses,described methodology of work and evaluated results of therapy.en
dc.subject.translatedthestrokeen
dc.subject.translatedthe ischemiaen
dc.subject.translatedthe hemorhageen
dc.subject.translatedmotor learningen
dc.subject.translatedthe kabat´s methoden
dc.subject.translatedthe spasticityen
dc.subject.translatedbrain plasticityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Vrana - posudek vedouci prace BP.pdfPosudek vedoucího práce418,95 kBAdobe PDFView/Open
Vrana - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce226,45 kBAdobe PDFView/Open
Vrana.pdfPrůběh obhajoby práce460,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26993

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.