Title: Možnosti ergoterapie u osob po šlachových transferech
Other Titles: Possibilities of ergotherapy by people after tendon transfers
Authors: Urbanová, Růžena
Advisor: Fialová Ludmila, MUDr.
Referee: Zahradnická Ilona, PhDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27001
Keywords: šlachový transfer;dětská mozková obrna;cévní mozková příhoda;ergoterapie;rehabilitace;soběstačnost
Keywords in different language: tendon;transfer;poliomyelitis;stroke;ergotherapy;rehabilitation;self-sufficiency
Abstract: Bakalářská práce se zabývá v teoretické části problematickou šlachového transferu, nejčastějšími diagnózami, u kterých se transfer používá a obvykle využívanými ergoterapeutickými činnostmi. V praktické části je vyhodnocen vytvořený dotazník a dvě zpracované příkladové studie klientek s CMP a jednoho klienta s DMO. Důležité údaje jsou uvedeny v grafech.
Abstract in different language: In a theoretical part, a bachelor´s thesis deals with problems of a tendon transfer, the most frequent diagnosis, where the transfer is used and usually used ergotherapeutic activities. In a practical part, a questionnaire is evaluated and processed studies of two female clients with stroke and one client with poliomyelitis. Important data are mentioned in charts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Ruzena_Urbanova.pdfPlný text práce860,53 kBAdobe PDFView/Open
Urbanova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce147,31 kBAdobe PDFView/Open
Urbanova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Urbanova.pdfPrůběh obhajoby práce446,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27001

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.