Title: Modifikace terapeutické hmoty a její využití u dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami
Other Titles: Modifications of therapeutic plasteline and their use in pre-school children with special educational needs
Authors: Pomyjová, Šárka
Advisor: Blahovcová Olga, Mgr.
Referee: Zahradnická Ilona, PhDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27006
Keywords: modifikace;terapeutická hmota;práce vsedě;speciální potřeby;předškolní děti
Keywords in different language: modifications;therapeutic plasticine;work in a sitting position;special needs;pre-school children
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na využití terapeutické hmoty u dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami. Rozděluje se na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je práce zaměřena na terapeutickou hmotu, její typy a vhodné využití. Dále je zaměřena na úchopy, typy a fáze úchopů a zabývá se použitím ergoterapie u dětí předškolního věku. V praktické části jsou popsány tři děti, jejich diagnóza, spolupráci s nimi a posun při terapiích. Veškeré získané poznatky jsou popsány v závěrečném hodnocení.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on use and modifications of therapeutic plasticine with pre-school children with special educational needs. This thesis consists of a theoretical and a practical part. In the theoretical part I focused on the therapeutic plasticine, types of therapeutic plasticine andits appropriate use. Further I focusedon grips, types of grips and phases of a grip. The theoretical part focused on a use of occupational therapy with pre-school kids. The practical part contains a description of three children, their diagnoses, cooperation and their progress during therapies. All the gained knowledge is described in the final evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pomyjova - Modifikace terapeuticke hmoty.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Pomyjova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce141,72 kBAdobe PDFView/Open
Pomyjova - oponenstky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce184,27 kBAdobe PDFView/Open
Pomyjova.pdfPrůběh obhajoby práce467,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27006

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.