Title: Využití metodiky Robina McKenzie v terapii vertebrogenních onemocnění.
Other Titles: Use of the McKenzie method in treating backpain.
Authors: Viták, Roman
Advisor: Ryba Lukáš, Mgr.
Referee: Mařík Ivo, Prof. MUDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27027
Keywords: robin mckenzie;mechanická diagnostika a terapie;bolest;vertebrogenní onemocnění
Keywords in different language: robin mckenzie;mechanical diagnostic and therapy;pain;vertebral disease
Abstract: Bakalářská práce se zabývá využitím metody Mckenzie u vertebrogenních pacientů a je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje charakteristiku Mckenzie metody, poznatky o bolesti, diferenciální diagnostiku vertebrogenních onemocnění. Dále popisuje prevenci a terapii vertebrogenních obtíží. Praktická část je tvořena kvalitativním výzkumem ve formě tří kazuistik pacientů ve věku od 29 do 57 let, u kterých bylo sledováno především snížení a centralizace bolesti. Ze zhodnocení výsledku je patrné, že Mckenzie metoda nabízí nejen úlevu od bolesti v krátkém časovém úseku, ale i velmi efektivní diagnostiku vertebrogenních onemocnění.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with Mckenzie's method in vertebrogenic patients and is divided in theoretical part and practical part. The theoretical part includes the characteristic of Mckenzie´s method, knowledge about pain and differential diagnosis of vertebrogenic illness. It also describes prevention and therapy of vertebrogenic difficulties. The practical part is made of qualitative research in form of three case reports of patients in the age from 29 to 57, in which lowering and centralization of the pain was the main cause of observation. From the evaluation of the results it is clear that Mckenzie´s method offers not only a pain relief in a short amount of time but also a very effective diagnosis of vertebrogenic illness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roman Vitak BP (PDF).PDFPlný text práce3 MBAdobe PDFView/Open
Vitak - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce245,96 kBAdobe PDFView/Open
Vitak - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce173,06 kBAdobe PDFView/Open
Vitak.pdfPrůběh obhajoby práce464,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27027

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.