Title: Metody a algoritmy pro vyrovnávání napětí sériově řazených lithiových článků v akumulátorových sestavách
Authors: Valda, Lukáš
Referee: Richter Aleš, Prof. Ing. CSc.
Leuchter Jan, Prof. Ing. Ph.D.
Vondrák Jiří, Prof. Ing. DrSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27030
Keywords: vyvažování;balancování;balancér;li-ion;li-pol;lifepo4;licoo2;soc;ocv;bms;mikrokontrolér;kapacita;impedance;nabíjení;vybíjení;prediktivní;akumulátor
Keywords in different language: balancing;balancer;li-ion;li-pol;lifepo4;licoo2;soc;ocv;bms;microcontroller;capacity;impedance;charging;discharging;predictive;accumulator
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou vyvažování sériově řazených lithiových článků v akumulátorových sestavách, přičemž se zaměřuje především na články typu Li-ion. První část práce obsahuje popis jednotlivých typů nevyvážeností, jejich příčin, projevů a důsledků a diskutuje možnosti jejich potlačení či eliminace s využitím aktivních a pasivních metod vyvažování s ohledem na efektivitu. Dále jsou uvedeny nejpoužívanější zapojení aktivních a pasivních balancérů, jejich principy, vlastnosti, řízení, výhody a nevýhody. Druhá část práce se zabývá návrhem aktivního balancéru pro konkrétní aplikaci s využitím získaných teoretický poznatků, přičemž je kladen důraz na vysokou účinnost, nízkou cenu a malé rozměry. Poslední část práce je věnována návrhu algoritmu prediktivního řízení balancéru s cílem maximalizovat použitelnou kapacitu akumulátoru s co nejvyšší efektivitou. V závěru jsou pak diskutovány výsledky práce a nastíněny otázky pro budoucí výzkum dané problematiky.
Abstract in different language: This thesis deals with the issue of balancing series-connected lithium cells in battery-packs, primarily focusing on Li-ion. The first part contains the description of the types of imbalances and their causes, manifestations and consequences, and discusses options for their suppression or elimination using active and passive methods of balancing with respect to efficiency. The following are the most widely used active and passive balancer circuits, their principles, characteristics, control, advantages and disadvantages. The second part deals with the design of active balancer for a particular application using the theoretic knowledge acquired, with an emphasis on high efficiency, low cost and small size. The last part is devoted to the design of a predictive balancing control algorithm to maximize the usable capacity of the battery-pack with the highest possible efficiency. In conclusion, results of the work are discussed and questions concerning the future research on the topic are outlined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace - Lukas Valda.pdfPlný text práce16,45 MBAdobe PDFView/Open
valda_opon.pdfPosudek oponenta práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
valda_publ.pdfPosudek vedoucího práce632,29 kBAdobe PDFView/Open
valda_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce683,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27030

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.