Title: Zvyšování účinnosti jaderného paliva použitím vyhořívajících absorbátorů
Authors: Lovecký, Martin
Advisor: Vostracký Zdeněk, Prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
Referee: Dostál Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Katovský Karel, Ing. PhD.
Kott Josef, Prof. Ing. DrSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27044
Keywords: jaderné palivo;vyhořívající absorbátor;přebytek reaktivity;vyhořívání;uwb1
Keywords in different language: nuclear fuel;burnable absorber;reactivity excess;depletion;uwb1
Abstract: Práce popisuje vývoj, validaci a použití výpočetního kódu UWB1, určeného pro rychlý výpočet vyhořívání jaderného paliva v oblasti výzkumu vyhořívajících absorbátorů. Míra účinnosti vyhořívajících absorbátorů ve formě prvků přírodního složení, nuklidů a jejich kombinace v palivu nebo jeho pokrytí je srovnána podle materiálové metriky oceňující vlastnosti vyhořívajících absorbátorů, především schopnost kompenzovat počáteční přebytek reaktivity, minimalizovat zbytkovou otravu a ovlivňovat reaktivitu paliva i pro vyšší vyhoření paliva. Závěrečná diskuze se zaměřuje na materiály vhodné pro vyhořívající absorbátory, z nichž lze kromě doposud studovaných materiálů B a vzácných zemin jmenovat především Li, Pa, Ir, In a Re. V případě Li je doporučeno jeho obohacování izotopem Li-6. Výsledky výzkumu jsou použitelné pro další technicko-ekonomické analýzy výběru příměsí materiálů jaderného paliva pro zvýšení jeho využití a bezpečnosti.
Abstract in different language: The thesis describes the development, validation and use of UWB1 code intended for fast calculation of nuclear fuel depletion in burnable absorber research. The degree of effectiveness of burnable absorbers in the form of natural abundance elements, nuclides and their combinations are compared on metric evaluating characteristic properties of burnable absorbers, namely the initial reactivity compensation, residual poisoning minimization and the influence of the fuel reactivity for higher fuel burnups. Final discussion focus on materials suitable for burnable absorbers and beside previously studied B and rare earth metals, Li, Pa, Ir, In and Re are recommended, as well as perspective of Li-6 enrichment. The research results are intended for the application in other technical-economical analyses of the selection of added materials in the nuclear fuel for increasing the fuel efficiency and safety.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DDP Lovecky 2016.pdfPlný text práce8,27 MBAdobe PDFView/Open
lovecky_publ.pdfPosudek vedoucího práce2,85 MBAdobe PDFView/Open
lovecky_opon.pdfPosudek oponenta práce3,42 MBAdobe PDFView/Open
lovecky_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce648,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27044

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.