Title: Využití solární energie pro energetické účely
Other Titles: Solar power utilization for power purposes
Authors: Švehla, Petr
Advisor: Hejtmánková Pavla, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Mužík Václav, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27050
Keywords: fotovoltaický článek;solární kolektor;slunce;sluneční energie;legislativa;fotovoltaický systém;fototermický systém
Keywords in different language: photovoltaic cell;solar collector;the sun;solar energy;legislation;fotovoltaic system;photothermic systém.
Abstract: Cílem této bakalářské práce je analýza tématu, využití solární energie pro energetické účely. První kapitola je zaměřena na Slunce a sluneční energii. Druhá kapitola pojednává o fotovoltaice. Třetí kapitola se zabývá fototermikou. Čtvrtá kapitola srovnává fotovoltaické panely a solární kolektory pro ohřev vody. Pátá kapitola je porovnáním fotovoltaické elektrárny a ostrovního systému. Šestá kapitola se zabývá legislativou v ČR. V poslední kapitole je shrnutí poznatků a můj názor na toto téma.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is analysis of topic solar power utilization for power purposes. The first chapter deals with the Sun and solar energy. The second chapter is focused on photovoltaic. The third chapter is about photothermic. The fourth chapter compares photovoltaic panels and solar collectors for water heating. The fifth chapter is focused on comparison of photovoltaic power plant and photovoltaic island system. The next chapter is deals with legislation. In the last chapter is summary of results and my own opinion of this topic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PETR SVEHLA - BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
067183_oponent.pdfPosudek oponenta práce303,58 kBAdobe PDFView/Open
067183_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce349,43 kBAdobe PDFView/Open
067183_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce198,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27050

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.