Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLedvina Jiří, Ing. CSc.
dc.contributor.authorPodávka, Petr
dc.contributor.refereeŠiroký David, Ing.
dc.date.accepted2017-6-19
dc.date.accessioned2018-01-15T15:02:19Z-
dc.date.available2016-9-1
dc.date.available2018-01-15T15:02:19Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-18
dc.identifier70087
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27131
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje energeticky efektivním kryptografickým protokolům, které jsou vhodné k použití v bezdrátových senzorických sítích. Jako uzly takových sítí jsou použita tzv. nízkonákladová zařízení představující výpočetně, paměťově a napěťově omezená zařízení. Energetická efektivita použitých protokolů je tedy klíčová. V této práci jsou představeny vybrané protokoly určené k tomuto použití. Tyto protokoly jsou dále implementovány na konkrétním mikrokontroléru a je srovnána časová, respektive energetická náročnost těchto implementací.cs
dc.format65 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectověřovánícs
dc.subjectověřovací protokolycs
dc.subjectsenzorické sítěcs
dc.subjectkryptografiecs
dc.subjectenergetická efektivitacs
dc.subjectdistribuce symetrického klíčecs
dc.titleEnergeticky efektivní ověřování v bezdrátových sítíchcs
dc.title.alternativeEnergy efficient authentication in wireless networksen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMaster thesis deals with energy efficient cryptographic protocols suitable to be used in wireless sensoric networks. Nodes of such networks consist of so called resource constrained devices having limited computing power, storage and capacity and limited lifespan caused by being powered from battery. Energy efficiency of used protocols is therefore crucial. Selected protocols designed for such use are presented in this thesis. These protocols are implemented on specific microcontroller and their time and power consumption is compared.en
dc.subject.translatedauthenticationen
dc.subject.translatedauthentication protocolsen
dc.subject.translatedsensor networken
dc.subject.translatedcryptographyen
dc.subject.translatedenergy efficiencyen
dc.subject.translatedsymmetric key distributionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
A14N0106Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce365,2 kBAdobe PDFView/Open
A14N0106Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce431,34 kBAdobe PDFView/Open
A14N0106Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce221,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27131

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.