Název: KIVFS - server
Další názvy: KIVFS - server
Autoři: Weisheitel, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Matějka Luboš, Ing.
Oponent: Švamberg Michal, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27132
Klíčová slova: kivfs;kivfs2;distribuovaný souborový systém;distribuovaný systém;dynamický routing
Klíčová slova v dalším jazyce: kivfs;kivfs2;distributed file system;distributed system;dynamic routing
Abstrakt: Tato práce je věnována vývoji nového distribuovaného souborového systému KIVFS2, který bude vycházet z již existujícího systému KIVFS. Tento nový systém bude odstraňovat nedostatky systému KIVFS, především bude předělána architektura a způsob komunikace mezi jednotlivými vrstvami. Tyto změny povedou ke zvýšení výkonu a stability nově implementovaného systému.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is devoted to the development of a new distributed file system KIVFS2, which is based on an existing system KIVFS. This new system will eliminate the shortcomings of the system KIVFS, especially the architecture and method of communication between layers will be rework. These changes will lead to increased performance and stability of the newly implemented system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Weisheitel_Tomas_KIVFS_server.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0109Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce774,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0109Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce407,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0109Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce230,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27132

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.