Title: Vyšetření sluchu metodou poklesu intenzity podnětu
Other Titles: Exploration of hearing with using gap detection
Authors: Šmucr, Zdeněk
Advisor: Nový Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Kohout Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27135
Keywords: audiologie;klinická audiometrie;prahová tónová audiometrie;gap detection
Keywords in different language: audiology;clinical audiometry;pure-tone threshold audiometry;gap detection
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem a realizací audiometrické vyšetřovací metody pro detekci poruchy přenosové rychlosti v nervových drahách. Tato metoda je založe-na testech citlivosti sluchu na pokles intenzity podnětu při tónové stimulaci (GAP detection) využívající prahovou audiometrii. V práci je popsána implementace řídicího systému GAP detection v prostředí C#. Navržený řídicí systém se skládá ze standardního osobního počítače s operačním systémem Windows, externí zvukové karty a audiometrických sluchátek.
Abstract in different language: This work deals with the design and realization of audiometric diagnostic methods for the detection of interference in the transfer speed in nerve paths. This method is based on hearing sensitivity tests of the stimulation intensity during tonal stimulation (GAP detection) using a threshold audiometry. This work describes implementation of the control system of GAP detection in the C# environment. The designed control system consists of a personal computer with the Windows operating system, an external sound card, and audiometric headphones.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Zdenek Smucr - vse cerne.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
A15N0030Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce541,73 kBAdobe PDFView/Open
A15N0030Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
A15N0030Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce231,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27135

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.