Název: Vyšetření sluchu metodou poklesu intenzity podnětu
Další názvy: Exploration of hearing with using gap detection
Autoři: Šmucr, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Nový Pavel, Ing. Ph.D.
Oponent: Kohout Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27135
Klíčová slova: audiologie;klinická audiometrie;prahová tónová audiometrie;gap detection
Klíčová slova v dalším jazyce: audiology;clinical audiometry;pure-tone threshold audiometry;gap detection
Abstrakt: Tato práce se zabývá návrhem a realizací audiometrické vyšetřovací metody pro detekci poruchy přenosové rychlosti v nervových drahách. Tato metoda je založe-na testech citlivosti sluchu na pokles intenzity podnětu při tónové stimulaci (GAP detection) využívající prahovou audiometrii. V práci je popsána implementace řídicího systému GAP detection v prostředí C#. Navržený řídicí systém se skládá ze standardního osobního počítače s operačním systémem Windows, externí zvukové karty a audiometrických sluchátek.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the design and realization of audiometric diagnostic methods for the detection of interference in the transfer speed in nerve paths. This method is based on hearing sensitivity tests of the stimulation intensity during tonal stimulation (GAP detection) using a threshold audiometry. This work describes implementation of the control system of GAP detection in the C# environment. The designed control system consists of a personal computer with the Windows operating system, an external sound card, and audiometric headphones.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Zdenek Smucr - vse cerne.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0030Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce541,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0030Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0030Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce231,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27135

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.