Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBorusík Ondřej, Ing.
dc.contributor.authorŠpale, Daniel
dc.contributor.refereeMatoušek Václav, Prof. Ing. CSc.
dc.date.accepted2017-9-12
dc.date.accessioned2018-01-15T15:02:20Z-
dc.date.available2016-9-1
dc.date.available2018-01-15T15:02:20Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-28
dc.identifier71406
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27137
dc.description.abstractCílem této práce je sestavit obecnou metodiku pro analýzu diagnostických hlášení kolejových vozidel. První část práce se zabývá rozborem samotných hlášení a definicí jejich různých typů. Zároveň je provedena analýza databáze, kde se hlášení ukládají, jejích nedostatků a návrh jak optimální varianty úpravy, tak varianty úpravy pro účely realizace této práce. Dále je vytvořena metodika, která je založena na rozdělení všech pravidelně zasílaných hlášení (procesních dat) podle jednotlivých jízd, na což navazuje určení podobnosti jízd a provedení seskupení do tratí. Tento postup je implementován jako součást reportovacího systému, jenž shrnuje všechny důležité provozní údaje a zároveň umožňuje na nich provádět statistické analýzy, kterým se věnuje poslední část této práce.cs
dc.format61 s. (109 686 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectdiagnostická hlášenícs
dc.subjectalarmycs
dc.subjectprovozní datacs
dc.subjectdatabázecs
dc.subjectspotřeba energiecs
dc.subjectstatistická analýzacs
dc.subjectkolejová vozidlacs
dc.titleAnalýza diagnostických hlášení drážních vozidelcs
dc.title.alternativeAnalysis of diagnostic messages of railway vehiclesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis is to create a methodology for analysing diagnostic messages of railway vehicles. Its first part defines the different types of messages sent by the vehicles. Moreover, an analysis of both the database, where the messages are stored, and its disadvantages is performed. That concludes in a draft for optimal adjustments on the one hand and adjustments for the purpose of this thesis on the other hand. Furthermore, a methodology based on an ability to separate all messages regularly sent (process data) according to single drives is elaborated, their similarity is calculated and all drives are grouped corresponding to their track. This procedure is implemented as part of a reporting system which summarizes all important operational data and allows its user to perform statistical analyses that represent the last part of this thesis.en
dc.subject.translateddiagnostic messagesen
dc.subject.translatedalarmsen
dc.subject.translatedprocess dataen
dc.subject.translateddatabaseen
dc.subject.translatedenergy consumptionen
dc.subject.translatedstatistical analysisen
dc.subject.translatedrailway vehiclesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_A15N0013P_Daniel_Spale.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
A15N0013Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce655,94 kBAdobe PDFView/Open
A15N0013Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce927,04 kBAdobe PDFView/Open
A15N0013Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce225,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27137

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.