Title: Sparkle - rozšíření nástoje pro tvorbu SPARQL dotazů
Other Titles: Sparkle - extensions for visual SPARQL query builder
Authors: Kazák, Josef
Advisor: Včelák Petr, Ing.
Referee: Kryl Martin, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27139
Keywords: sparkle;rdf;owl;sparql;antlr;rozšíření
Keywords in different language: sparkle;rdf;owl;sparql;antlr;extensions
Abstract: Tato diplomová práce se zaobírá vytvářením rozšíření do již existujícího nástroje pro tvorbu SPARQL dotazů, který je nazýván Sparkle. V teoretické části textu se nachází charakteristika problematiky již zmíněného SPARQL a přidružených technologií. Výsledky praktické části této diplomové práce jsou návrhy rozšíření programu Sparkle, přičemž z těchto konceptů jsou celkem tři realizovány. Tudíž v praktické části textu je uveden soubor navržených rozšíření a popis implementovaných částí. Dále je popsáno jejich testování a porovnání vytvořených rozšíření s jinými programy pro tvorbu SPARQL dotazů. V neposlední řadě je uvedeno zhodnocení dosažených výsledků.
Abstract in different language: This thesis deals with development of extensions for an existing SPARQL query builder that is called Sparkle. The theory section focuses on characteristics of SPARQL and associated technologies. The results of this master's thesis are proposals of Sparkle program extensions, whereas three of them are implemented. The practical section introduces a set of designed extensions and implementation details of realized parts. The next section describes testing of these extensions and compares them with other tools for SPARQL queries building. In conclusion, the results of this thesis are discussed and evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka.pdfPlný text práce848,48 kBAdobe PDFView/Open
A15N0040Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce364,54 kBAdobe PDFView/Open
A15N0040Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce410,84 kBAdobe PDFView/Open
A15N0040Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce207,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27139

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.