Title: Realizace modelu akciového trhu a automatického hraní\nl{} do aplikace DSGEgame
Other Titles: Realization of the stock market model and automatic playing into DSGEgame application
Authors: Straka, Pavel
Advisor: Martinčík David, JUDr. Ing. Ph.D.
Referee: Král Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27142
Keywords: dsgegame;akciový trh;automatické hraní subjektů;optimalizace výkonu mysql databáze
Keywords in different language: dsge game;stock market;automatic playing;mysql database optimization
Abstract: DSGEgame je specializovaný software, umožňující provádění ekonomických experimentů velkého rozsahu, který byl vyvinut na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Software je realizován ve skriptovacím jazyce PHP využívající principy objektově orientovaného programování a data jsou uložena v MySQL databázi. Předložená práce prezentuje rozšíření DSGEgame o model akciového trhu a systém automatického hraní subjektů. Kromě realizace těchto rozšíření byla provedena optimalizace databáze této aplikace. V úvodní části práce je popsána problematika akciových trhů a automatického hraní a popsány postupy optimalizace výkonu MySQL databáze. Na tomto teoretickém základu staví praktická část, popisující návrh a realizaci rozšíření hry a provedenou optimalizaci databáze aplikace.
Abstract in different language: DSGEgame is specialized economic experimental software. It was developed on Faculty of Economics of University of West Bohemia. The software is implemented as object-oriented PHP using MySQL database. This thesis aims to present extension of DSGEgame for stock market model and automatic playing. In addition of implementation of these extensions, database optimization was also performed. Theoretical part of the paper describes the theory of stock markets and automatic playing and also describes the techniques for performance optimization of MySQL database. The practical part is based on the theoretical part and describes design and implementation of software extensions and realized database optimization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Straka_Pavel_2017.pdfPlný text práce4,6 MBAdobe PDFView/Open
A16N0093Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce431,43 kBAdobe PDFView/Open
A16N0093Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce378,23 kBAdobe PDFView/Open
A16N0093Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce214,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27142

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.