Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRieger Tomáš, Ing.
dc.contributor.authorHula, Josef
dc.date.accepted2017-6-20
dc.date.accessioned2018-01-15T15:02:19Z-
dc.date.available2016-9-1
dc.date.available2018-01-15T15:02:19Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-18
dc.identifier71472
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27146
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na převod stávající webové aplikace do prostředí Microsoft Azure. První část popisuje služby v rámci prostředí Azure, které budou pro migraci využity a jejich možnosti pro zálohování, monitorování a škálování. Teoretická část také obsahuje informace o zabezpečení a ochraně osobních údajů související s používáním aplikace. Hlavním úkolem této práce je provedení migrace vybrané části stávající aplikace a databáze do prostředí Microsoft Azure. Fázi migrace předchází analytická část, ve které je popsáno stávající řešení aplikace. Spolu s tím je navrženo a realizováno řešení pro deployment, zálohování a monitorování.cs
dc.format76 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcloud computingcs
dc.subjectmicrosoft azurecs
dc.subjectmigrace aplikacecs
dc.titleMigrace webové aplikace do Microsoft Azurecs
dc.title.alternativeMigration of web application into Microsoft Azureen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on migration of existing web application into Microsoft Azure environment. The first part describes services provided in Azure environment, that are going to be used and their possibilities for backup, monitoring and scalability. The theoretical part also includes information about application security and personal data protection connecting with using of the application. The main target of this work is to do migration of the chosen part of the existing application and its database into the Microsoft Azure environment. At the beginning of the work there is an analytical phase describing existing solution. There is also designed and realized solution for deployment, backup and monitoring.en
dc.subject.translatedcloud computingen
dc.subject.translatedmicrosoft azureen
dc.subject.translatedmigrace aplikaceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hulaDP.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
A15N0047Kposudek-op.PDFPosudek oponenta práce458,63 kBAdobe PDFView/Open
A15N0047Khodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce380,51 kBAdobe PDFView/Open
A15N0047Kobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce234,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27146

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.