Title: Simulátor distribuovaného souborového systému
Other Titles: Distributed file system simulator
Authors: Kučera, Martin
Advisor: Matějka Luboš, Ing.
Referee: Racek Stanislav, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27147
Keywords: distribuované souborové systémy;hierarchický model uložení dat;simulace;kivfs
Keywords in different language: distributed file systems;hierarchical storage management;simulation;kivfs
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá možnostmi simulace distribuovaných souborových systémů. Součástí práce je návrh možného využití hierarchického modelu uložení dat v distribuovaném souborovém systému a měření propustnosti dat navrženého systému. Měření proběhlo na simulátoru, který byl vytvořen v praktické části práce. Pomocí simulátoru lze měřit libovolné zapojení spolu se specifickými nastaveními distribuovaných souborových systémů.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the topic of distributed file system simulations. As a part of this thesis possible uses of hierarchical storage management are examined and a distributed file system with hierarchical storage management is proposed and later measured. Throughput measurement was done using simulator, that was implemented in practical part of this thesis. The implemented simulator can be used to measure distributed file system with user defined architecture and specific options.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A15N0067P_Kucera_dp.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
A15N0067Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce386,53 kBAdobe PDFView/Open
A15N0067Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce565,26 kBAdobe PDFView/Open
A15N0067Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce227,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27147

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.