Title: Možnosti indoor geolokace mobilních zařízení
Other Titles: Posibilities of indoor geolocation of mobile devices
Authors: Vašina, Viktor
Advisor: Pešička Ladislav, Ing.
Referee: Potužák Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27151
Keywords: indoor;lokalizace;bluetooth;trilaterace;bez gps;mobilní zařízení
Keywords in different language: indoor;localization;bluetooth;trilateration;no gps;mobile devices
Abstract: Tato práce je analýzou metod pro určování polohy mobilních zařízení uvnitř budov. Jednotlivé metody jsou popsány a porovnány z hlediska potřeby dodatečného softwaru nebo hardwaru, nákladů, doby nasazení, přesnosti a náročnosti realizace. Na základě této analýzy byla jako součást práce implementována aplikace umožňující určení mobilního zařízení uvnitř budovy a zobrazení této polohy na plánu budovy. Cílem práce není experimentálně ověřit všechny dostupné metody pro lokalizaci uvnitř budov, ale nalezení lokalizační metody, která bude dostatečně přesná a zároveň dostupná.
Abstract in different language: This thesis is an analysis of methods for determining the location of mobile devices inside buildings. The individual methods are described and com- pared to the need for additional software or hardware, cost, deployment time, accuracy, and performance. Based on this analysis, as a part of the thesis an application has been, that allows the determination of the mobile device inside the building and the display of this position on the building plan. The aim of the thesis is not to experimentally verify all available methods for localization within buildings, but to find a localization method that will be sufficiently accurate and available at the same time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis.pdfPlný text práce7,55 MBAdobe PDFView/Open
A14N0148Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce645,35 kBAdobe PDFView/Open
A14N0148Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce579,83 kBAdobe PDFView/Open
A14N0148Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce223,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.