Title: Automatická extrakce příspěvků z diskusních fór
Other Titles: Automatic extraction of Internet forum posts
Authors: Sido, Jakub
Advisor: Konopík Miloslav, Ing. Ph.D.
Referee: Habernal Ivan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27154
Keywords: diskuzní fórum;strojové učení;zpracování přirozeného jazyka;klasifikace textu;struktura webové stránky;extrakce informací;extrakce informací;strukturované zdroje informací
Keywords in different language: web discussion forum;machine learning;natural language processing;text classification;web page structure;information extraction;structured information resources
Abstract: Internet je velice rychle rostoucí médium. Stává se více žádané data na něm obsažená zpracovávat automaticky. Tato práce se zabývá extrakcí informací z webových zdrojů, především z webových diskuzních fór. Pojednává o tomto oboru a zkoumá existující systémy. Následně jsou tyto poznatky aplikovány a je navrhnut systém, který tento úkol plní bez zásahu člověka. Dále jsou použity metody strojového učení a analýzy přirozeného jazyka k označení významu získaných dat.
Abstract in different language: Internet is very quickly growing medium. It is becoming more requisite to process data contained therein automatically. This work deals with extraction of informations from web sources, especially from the web discussion forums. It discuss this discipline and examines existing systems. Then is this knowledge aplicated and is designed a system, which does this job without a human intervation. There are also used methods of machine learning and of analysis of natural language to designation of meaning of acquired data
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DPsidoj.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
A15N0079Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce969,15 kBAdobe PDFView/Open
A15N0079Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce690,04 kBAdobe PDFView/Open
A15N0079Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce208,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27154

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.