Title: Vícejazyčné značkování sémantických rolí
Other Titles: Multilingual semantic role labeling
Authors: Pražák, Ondřej
Advisor: Konopík Miloslav, Ing. Ph.D.
Referee: Ircing Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27155
Keywords: zpracování přirozeného jazyka;sémantická analýza;značkování sémantických rolí;vícejazyčný přístup
Keywords in different language: natural language processing;semantic analysis;semantic role labeling;cross-lingual approach
Abstract: Tato práce se zabývá automatickým značkováním sémantických rolí (SRL, z anglického Semantic Role Labeling) ve větách. V teoretické části práce jsou srovnané různé aktuálně používané metody. Zvláštní pozornost je věnována metodám nezávislým na jazyce. Tedy metodám projekce anotací, přenositelným modelům a učení bez učitele. V práci jsou navržené experimenty ověřující použitelnost univerzální syntaxe - Universal Dependencies (UD) pro vícejazyčné značkování sémantických rolí. Na závěr je navržena, implementována a ověřena metoda vícejazyčného SRL využívající Universal Dependencies. Výsledky vypadají velice slibně a dokazují, že UD jsou pro metody vícejazyčného SRL velice dobré. Práce přináší spoustu možností dalšího výzkumu.
Abstract in different language: This thesis is focused on Semantic Role Labeling (SRL). The theoretical part compares the most interesting known methods for SRL. Special attention is paid to language independent methods. Specifically annotation projection, model transfer and unsupervised methods. We design experiments to verify whether the Universal Dependencies are suitable for cross-lingual SRL. Finally, the whole SRL system based upon Universal Dependencies is designed and implemented. The results are very promising. They prove that Universal Dependencies are suitable for cross-lingual SRL. The work opens new interesting research paths for the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Prazak_SRL.pdfPlný text práce844,18 kBAdobe PDFView/Open
A15N0073Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce738,85 kBAdobe PDFView/Open
A15N0073Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce463,33 kBAdobe PDFView/Open
A15N0073Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce232,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27155

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.