Název: Portál diabetes.zcu.cz
Další názvy: Portal diabetes.zcu.cz
Autoři: Rasocha, Marek
Vedoucí práce/školitel: Koutný Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Otta Maxmilián, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27157
Klíčová slova: spring;apache wicket;webová aplikace;emscripten
Klíčová slova v dalším jazyce: spring;apache wicket;web application;emscripten
Abstrakt: Tématem této diplomové práce je rozšíření portálu diabetes.zcu.cz. Tato práce nejprve čtenáře seznamuje s některými webovými architekturami. Je představen framework Spring, Apache Wicket, k němuž alternuje Angular. Postupně je čtenáři představena architektura portálu. Praktická část zahrnuje implementaci změn včetně použití knihovny Emscripten. Na závěr je aplikace otestována na desktopu a mobilním telefonu s operačním systémem Android.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis extends functionality of the diabetes.zcu.cz portal. The thesis focuses on web architecture, Springs, Apache Wicket and Angular frameworks, the portal's architecture, implementation detail and testing on both PC and mobile devices.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rasocha_A15N0075P.pdfPlný text práce925,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0075Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce394,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0075Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce737,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0075Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce216,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27157

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.