Title: Střelná poranění - principy přednemocniční a primární nemocniční péče
Other Titles: Gunshot wounds - principles of pre-hospital and primary hospital care
Authors: Zwettler, Vojtěch
Advisor: Hájek Marcel, MUDr. Ph.D.
Referee: Kasal Eduard, Doc. MUDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27270
Keywords: střelné poranění;balistika;zbraň;trauma;střela;ranivý účinek;střelivo;principy
Keywords in different language: gunshot wounds;balistics;gun;trauma;shot;wound effect;munitions;principles
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá střelnými poraněními a principy jejich ošetření v přednemocniční a primární nemocniční péči. Práce je rozdělena na dvě části část teoretickou a praktickou. V teoretické části se autor zabývá stručným historickým vývojem a dělením střelných zbraní. Dále jsou v této práci popsány účinky střelných zbraní a poranění, která mohou způsobit. V posledních kapitolách teoretické části jsou popsána střelná poranění jednotlivých částí těla a principy ošetření střelného poranění v přednemocniční a primární nemocniční péči. Praktická část je věnována popisu několika kazuistik pacientů, kteří utrpěli střelné poranění a vytvoření ošetřovatelských diagnóz.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with gunshot wounds and principles of their treatment in prehospital and primary hospital care. The thesis is divided into two parts, the theoretical and the practical part. In the theoretical part the author engages in brief historical development and dividing of firearms. In the next part in the thesis are described effects of firearms and wounds, which they are able to cause. At the end of the theoretical part are described gunshot of individual parts of human body and gunshot treatment principles in prehospital and primary hospital care. The practical part devotes several descriptions of different patient casuistries, which suffered a gunshot wounds and were therefore prescribed nursing diagnosis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zwettler.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Zwettler VP.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Zwettler OP.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Zwettler.pdfPrůběh obhajoby práce400,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27270

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.