Title: Hodnocení závažnosti popálenin v dětském věku v nemocniční neodkladné péči
Other Titles: Apprasial weight of children´s burns at hospital urgent care
Authors: Reitspiesová, Tereza
Advisor: Pfefferová Eva, Mgr.
Referee: Dort Jiří, Doc. MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27276
Keywords: děti;kazuistika;neodkladná nemocniční péče;popáleniny;termická poranění
Keywords in different language: children;cases interpretation;emergency hospital care;burns;thermal injuries
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje problematice termických poranění u pacientů v dětském věku v nemocniční neodkladné péči. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, postupy a přístupy k dané problematice popsané v domácí a světové literatuře. Praktická část pak popisuje a analyzuje konkrétní kazuistiky a získané poznatky a zjištění porovnává s teoretickými východisky. Výsledkem bakalářské práce je jednak srovnání uvedených kazuistik mezi sebou a vyvození závěrů a dále zjištění, nakolik praxe v nemocniční neodkladné péči o dětské pacienty s termickými poraněními reflektuje a využívá v literatuře popsané postupy.
Abstract in different language: This bachelor degree assignment focuses on children´s thermal injuries in emergency care. Theoretical part gives a definition of basic terms, methods and approaches of the theme, which are described in internal and foreign literature. There are analysis and descriptions of particular examples. These achieved findings are compared with theoretical knowledges in the practical part of the bachelor dissertation. The outcome of this bachelor thesis is comparation of mentioned cases interpretations with theoretical part. The second intention of this thesis was to examine similarity between theoretical requirement and it´s practical utilization in emergency care focused on pediatric patients with burns.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reitspiesova BP 2017.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
Reitspiesova VP.pdfPosudek vedoucího práce924,5 kBAdobe PDFView/Open
Reitspiesova OP.pdfPosudek oponenta práce865,61 kBAdobe PDFView/Open
Reitspiesova.pdfPrůběh obhajoby práce401,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27276

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.