Title: Možnosti využití radiodiagnostických metod pro zobrazení fraktury mandibuly
Other Titles: Possibilities of using radiodiagnostic methods for displaying mandible fracture
Authors: Jus, Kamilla
Advisor: Honzíková Kamila, Ing. Bc.
Referee: Nedbal Pavel, Mgr. Bc. DiS.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27287
Keywords: mandibula;fraktura;radiodiagnostické metody;rtg;ct;opg;cbct
Keywords in different language: mandible;fracture;radiodiagnostic methods;rtg;ct;opg;cbct
Abstract: Tato práce zpracovaná na téma možnosti využití radiodiagnostických metod při fraktuře mandibuly je rozdělena do části teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá stručnou anatomií mandibuly, jednotlivými zlomeninami postihující mandibulu, radiodiagnostickými možnostmi při diagnostice fraktury mandibuly a radiační ochranou. Praktická část se skládá z kvantitativního výzkumu doplněný o výzkum kvalitativní reprezentován referenčními kazuistikami.
Abstract in different language: This thesis dealing with the issue of possibilities of radiodiagnostic methods as far as a fracture of mandibula is concerned is divided into a theretical and practical part. The theoretical part deals with a brief anatomy of mandibula, single breaks affecting the lower jaw, radiodiagnostic possibilities when diagnosing the mandible fracture themselves and radiation prevence. The practical part consists of quantitive reseach supplemented quality inquiry represented by reference cases.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Kamilla Jus.pdfPlný text práce4,17 MBAdobe PDFView/Open
Jus VP.pdfPosudek vedoucího práce818,55 kBAdobe PDFView/Open
Jus OP.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Jus.pdfPrůběh obhajoby práce391,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27287

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.