Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPokorný Tomáš, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorPaterová, Martina
dc.contributor.refereeKott Otto, MUDr. CSc.
dc.date.accepted2017-6-20
dc.date.accessioned2018-01-15T15:02:49Z-
dc.date.available2016-1-31
dc.date.available2018-01-15T15:02:49Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-31
dc.identifier69054
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27293
dc.description.abstractTeoretická část bakalářské práce je zaměřena především na problematiku radiační ochrany v průběhu těhotenství a působení ionizujícího záření na plod. Déle se zaměřuje na rizika a možnosti využívání radiologických zobrazovacích metod v průběhu těhotenství. V praktické části jsou stanoveny typické dávky v děloze a jejich následné hodnocení z hlediska velikosti a rizika vzniku negativních deterministických účinků pro embryo/plod.cs
dc.format61 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=69054-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttěhotenstvícs
dc.subjectradiační ochranacs
dc.subjectstochastické účinkycs
dc.subjectdeterministické účinkycs
dc.subjectzobrazovací metodycs
dc.subjecttypické dávky v dělozecs
dc.subjectpcxmccs
dc.subjectimpactcs
dc.titleRizika a možnosti využití radiologických zobrazovacích metod v průběhu těhotenstvícs
dc.title.alternativeRisks and possibilities of use of radiological imaging during pregnancyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theoretical part of the bachelor thesis is especially focused on the issues of radiation protection during pregnancy and effects of ionizing radiation on the fetus. Further it focuses on the risks and possibilities of using radiologic imaging techniques during pregnancy. In the practical part they are determined typical doses in the womb and their following evaluation in term of size and risk of adverse deterministic effects on embryo/fetus.en
dc.subject.translatedpregnancyen
dc.subject.translatedradiational protectionen
dc.subject.translatedstochastic effectsen
dc.subject.translateddeterministic effectsen
dc.subject.translatedimaging methodsen
dc.subject.translatedtypical doses in the womben
dc.subject.translatedpcxmcen
dc.subject.translatedimpacten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace-Paterova pdf.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Paterova VP.pdfPosudek vedoucího práce982,02 kBAdobe PDFView/Open
Paterova OP.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Paterova.pdfPrůběh obhajoby práce403,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27293

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.