Title: Rizika a možnosti využití radiologických zobrazovacích metod v průběhu těhotenství
Other Titles: Risks and possibilities of use of radiological imaging during pregnancy
Authors: Paterová, Martina
Advisor: Pokorný Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Kott Otto, MUDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27293
Keywords: těhotenství;radiační ochrana;stochastické účinky;deterministické účinky;zobrazovací metody;typické dávky v děloze;pcxmc;impact
Keywords in different language: pregnancy;radiational protection;stochastic effects;deterministic effects;imaging methods;typical doses in the womb;pcxmc;impact
Abstract: Teoretická část bakalářské práce je zaměřena především na problematiku radiační ochrany v průběhu těhotenství a působení ionizujícího záření na plod. Déle se zaměřuje na rizika a možnosti využívání radiologických zobrazovacích metod v průběhu těhotenství. V praktické části jsou stanoveny typické dávky v děloze a jejich následné hodnocení z hlediska velikosti a rizika vzniku negativních deterministických účinků pro embryo/plod.
Abstract in different language: The theoretical part of the bachelor thesis is especially focused on the issues of radiation protection during pregnancy and effects of ionizing radiation on the fetus. Further it focuses on the risks and possibilities of using radiologic imaging techniques during pregnancy. In the practical part they are determined typical doses in the womb and their following evaluation in term of size and risk of adverse deterministic effects on embryo/fetus.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace-Paterova pdf.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Paterova VP.pdfPosudek vedoucího práce982,02 kBAdobe PDFView/Open
Paterova OP.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Paterova.pdfPrůběh obhajoby práce403,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27293

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.