Title: Zobrazovací metody hrudní páteře
Other Titles: Imaging methods of the thoracic spine
Authors: Švajková, Kristýna
Advisor: Nedbal Pavel, Mgr. Bc. DiS.
Referee: Blažková Markéta, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27314
Keywords: hrudní páteř;obratel;rentgen;výpočetní tomografie;magnetická rezonance;diagnostika
Keywords in different language: thoracic spine;vertrebra;x-ray;computed tomography;magnetic resonance;diagnostics
Abstract: Tato bakalářská práce na téma Zobrazovací metody hrudní páteře je rozdělena na dvě části. V teoretické části popisuji anatomii hrudní páteře, její funkci, biomechaniku, patologické procesy, zobrazovací metody a vlastní vyšetření hrudní páteře. V praktické části jsou formou kvalitativního výzkumu anonymně zpracovány kazuistiky vybraných klientů Kliniky zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice v Plzni, s onemocněním hrudní páteře. Zpracování těchto kazuistik vede ke splnění vytyčených cílů a zodpovězení položených výzkumných otázek této bakalářské práce.
Abstract in different language: This bachelor thesis on the topic Imaging methods of the thoracic spine is divided in two parts. The theoretical part describes the anatomy of the thoracic spine, its function, biomechanics, pathological processes, imaging methods and its own examination of the thoracic spine. The practical part contains anonymously case report of pacients in University Hospital Plzeň with thoracic spine diseases processed via qualitative research. Elaboration of these casuistries leads to accomplishment of the identified goals and making out the research queries in this bachelor thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Kristyna Svajkova.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
Svajkova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Svajkova OP.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Svajkova.pdfPrůběh obhajoby práce390,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27314

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.