Title: Hudba klasicismu v Hv na 1. stupni ZŠ
Authors: Kasíková, Petra
Advisor: Kuhn Tomáš, Doc. Mgr. Ph.D.
Referee: Feiferlíková Romana, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27431
Keywords: klasicismus;poslechové činnosti;hudební výchova;1. stupeň základní školy
Keywords in different language: classicism;listening activities;music;primary school
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá poslechovými aktivitami v hudební výchově na prvním stupni. Poslechové činnosti jsou zaměřeny na autory tvořící v období hudebního klasicismu. Autor se soustředí na analýzu vybraných učebnic hudební výchovy, které se běžně používají na českých školách. Vybírá poslechové činnosti vztahující se k danému období a popisuje je.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with listening activities in music education at primary school. The listening activities are focused on the autors who make up the period of musical classicism. The autor focuses on the analysis of selected textbooks of music education, which are used commonly in Czech schools. The author chooses listening activities related to the given the period and describes them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kasikova.pdfPlný text práce814,63 kBAdobe PDFView/Open
Kasikova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce848,54 kBAdobe PDFView/Open
Kasikova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce438,7 kBAdobe PDFView/Open
Kasikova_obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce223,45 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27431

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.