Název: Kvalita života pacienta s diagnózou Asthma Bronchiale
Další názvy: The quality of life of patients diagnosed with Asthma bronchiale
Autoři: Fialová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Zvardoňová Maříková Václava, Mgr.
Oponent: Nováková Jaroslava, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27448
Klíčová slova: asthma bronchiale;kvalita života
Klíčová slova v dalším jazyce: asthma bronchiale;the quality of life
Abstrakt: Bakalářská práce s názvem Kvalita života pacienta s diagnózou Asthma Bronchiale se zabývá vlivem onemocnění na život astmatika. V teoretické části jsou popsány základní informace o onemocnění, projevy, rizikové faktory, diagnostické metody, klasifikace, léčba a životní styl u zvláštních skupin nemocných, jako jsou těhotné ženy, senioři nebo např. děti. Praktická část byla uskutečněna kvantitativní formou, tedy metodou šetření za pomoci dotazníku. Hlavním cílem této práce je zmapovat kvalitu života pacientů s astmatem a zhodnotit, jak k onemocnění přistupují ženy a jak muži.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis called "The Quality of life of a patient diagnosed with Asthma Bronchiale" focuses on the impact of this disease on a life of asthmatic. In the theoretical part the basic information about the disease are presented along with its manifestation, high-risk factors, diagnostic methods, classification, treatment and a life style of specific groups of diseased like pregnant women, seniors or children, for example. The practical part was proccessed in quantitative form, more specifically the method of exploration by usig a survey was used. The main goal of this thesis is to map the quality of life of patients suffering from asthma and evakuate how differently men and women approach to the disease.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Fialova_Ivana.pdfPlný text práce3,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
FIALOVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
FIALOVA O.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fialova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce790,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27448

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.