Název: Ošetřovatelská péče o nemocné s epilepsií
Další názvy: Nursing care of patients with epilepsy
Autoři: Hanzlíková, Miroslava
Vedoucí práce/školitel: Holoubková Jana, Mgr. DiS., MBA
Oponent: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27449
Klíčová slova: ošetřovatelská péče;pacient;epilepsie;epileptický záchvat;neurologie
Klíčová slova v dalším jazyce: nursing care;patient;epilepsy;epileptic bout;neurology
Abstrakt: V mé bakalářské práci jsem se zabývala ošetřovatelskou péčí o pacienty s epilepsií. Epilepsie je onemocnění mozku, které se projevuje záchvaty. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsem popisovala epilepsii, její historii, diagnostiku, klasifikaci, léčbu, prognózu, první pomoc a ošetřovatelskou péči. V praktické části jsem popisovala kazuistiky dvou pacientů s epilepsií. Informace jsem sbírala od listopadu 2016 do března 2017.
Abstrakt v dalším jazyce: I was occupied with a nursing for epileptic patients in my bachelor thesis. Epilepsy is a brain disease, which is signalized by bouts. This thesis is divided into theoretical and practical parts. In theoretical part I specified and described Epilepsy, its history, diagnosis, classification, treatment, prognosis, the first-aid and nursing care. In practical part I described casuistries of two patients with Epilepsy. Information I was collecting since November 2016 till March 2017.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HANZLIKOVA V.pdfPosudek vedoucího práce934,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HANZLIKOVA O.pdfPosudek oponenta práce976,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HANZLIKOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce790,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27449

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.