Title: Monitorace tělesné teploty v intenzivní a resuscitační péči
Other Titles: Monitoring of Body Temperature in Intensive and Resuscitation Care
Authors: Pangrácová, Dominika
Advisor: Holoubková Jana, Mgr. DiS., MBA
Referee: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27456
Keywords: monitorace;tělesná teplota;teploměr;intenzivní péče;zdravotní sestra
Keywords in different language: monitoring;body temperature;thermometer;intensive care;nurse
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na způsoby monitorace tělesné teploty. Je rozdělena do dvou hlavních částí- teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá především tělesnou teplotou člověka a dále metodami, které se využívají při měření tělesné teploty v intenzivní péči. Praktická část je zaměřena na stanovení hypotézy, vlastní dotazníkové šetření a jeho výsledky. K jejímu vytvoření byl použit kvantitativní výzkum za pomoci dotazníků. Výsledky práce jsou přehledně zobrazeny v grafech. Při zpracování této práce byla použita odborná literatura. K praktické části jsem si sama vytvořila dotazník a na základě toho jsem provedla průzkum.
Abstract in different language: This thesis is focused on ways of monitoring the body temperature. It is divided into two main parts- theoretical and practical. The theoretical part is mainly focused on body temperature of a person and it focuses on methods used while measuring body temperature in the intensive care. The practical part is focused on setting the hypothesis, the questionnaire survey and its results. The quantitative survey was used for its creation. The results of the thesis are shown in graphs. Professional literature was used during processing the thesis. I created a questionnaire for the practical part and on its basis I did the survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dominika-Pagracova-bp.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
PANGRACOVA V.pdfPosudek vedoucího práce902,25 kBAdobe PDFView/Open
PANGRACOVA O.pdfPosudek oponenta práce965,13 kBAdobe PDFView/Open
PANGRACOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce839,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27456

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.