Title: Ošetřovatelská péče o pacienta s tracheostomií
Other Titles: Nursing care for a patient with a tracheostomy
Authors: Sauer, Amalia
Advisor: Marek David, MUDr.
Referee: Holoubková Jana, Mgr. DiS., MBA
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27459
Keywords: tracheostomie;tracheostomická kanyla;toaleta dýchacích cest;všeobecné sestry;ošetřovatelská péče
Keywords in different language: tracheostomy;tracheostomy tube;pulmonary toilette;nurses;nursing care
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na ošetřovatelskou péči o pacienta s tracheostomií. Teoretická část je věnována základním informacím o tracheostomii dostupným v české a zahraniční literatuře a ošetřovatelské péči o pacienta s tracheostomií. V empirické části je pomocí dotazníkového šetření sledována úroveň odborných znalostí všeobecných sester o tracheostomii a toaletě dýchacích cest u pacienta s tracheostomií. Výstupem práce je informační materiál pro všeobecné sestry, který bude moci sloužit jako podpora v praxi sester pečujících o dýchací cesty pacienta s tracheostomií.
Abstract in different language: The subject of this Bachelor thesis is nursing care for a patient with tracheostomy. The theoretical part contains basic information about tracheostomy which can be found in Czech and foreign literature as well as information regarding the treatment for patients with tracheostomy. The empiric part contains a survey realized by a questionnaire which assesses the level of professional knowledge of general nurses concerning tracheostomy and airway care for patients with tracheostomy. The outcome of this thesis is an informative material for general nurses which can serve as a supportive work guidance for nurses responsible for taking care of patients with tracheostomy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A._Sauer_BP_final_.pdfPlný text práce5,88 MBAdobe PDFView/Open
SAUER V.pdfPosudek vedoucího práce938,82 kBAdobe PDFView/Open
SAUER O.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
SAUER PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce788,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27459

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.