Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNováková Lucie, Mgr.
dc.contributor.authorŠvihlová, Veronika
dc.contributor.refereeFrei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-8-29
dc.date.accessioned2018-01-15T15:03:41Z-
dc.date.available2016-1-31
dc.date.available2018-01-15T15:03:41Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-31
dc.identifier72456
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27461
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na zajištění enterální výživy u kriticky nemocných. Je rozdělena do dvou hlavních částí - teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá především intenzivní medicínou, výživou kriticky nemocných, indikacemi a kontraindikacemi enterální výživy a jejími komplikacemi. Praktická část je zaměřena na stanovení hypotézy, kvantitativní výzkum za pomoci dotazníkového šetření a jeho výsledky. Výsledky práce jsou přehledně zobrazeny v grafech. Při zpracování této práce byla použita odborná literatura.cs
dc.format59 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectintenzivní péčecs
dc.subjectkriticky nemocnýcs
dc.subjectenterální výživacs
dc.subjectzdravotní sestracs
dc.titleZajištění enterální výživy u kriticky nemocných v intenzivní péčics
dc.title.alternativeEnsuring enteral nutrition in critically ill patients in intensive careen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis focuses on providing enteral nutrition to critically ill patients. It is divided into two main parts - theoretical and practical. The theoretical part deals mainly with intensive medicine, nutrition of critically ill patients, indications and contraindications of enteral nutrition and its complications. Practical part is focused on hypothesis determination, quantitative research with the help of questionnaire survey and its results. The results of the work are clearly displayed in the charts. All the claims are based on literature.en
dc.subject.translatedintensive careen
dc.subject.translatedcritically illen
dc.subject.translatedenteral nutritionen
dc.subject.translatednurseen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veronika Svihlova BP.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
SVIHLOVA O.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
SVIHLOVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
SVIHLOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce833,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27461

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.