Název: Alternativní metody v prenatální péči
Další názvy: Alternative methods in prenatal care
Autoři: Čechová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Horová Jana, PhDr.
Oponent: Hendrych Lorenzová Eva, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27465
Klíčová slova: těhotenství;vývoj smyslů plodu;alternativní metody;homeopatie;aromaterapie;fytoterapie;muzikoterapie;arteterapie
Klíčová slova v dalším jazyce: pregnancy;fetal sensory development alternative methods;homeopathy;aromatherapy;fytotherapy;musictherapy;art therapy
Abstrakt: Předložená bakalářská práce se věnuje alternativním metodám v prenatální péči. Teoretická část se zabývá těhotenstvím, vývojem smyslů u plodu a jednotlivými alternativními metodami, zejména homeopatii, fototerapii, aromaterapii, muzikoterapii  a arteterapii zabývá se jejich charakteristikou a použitím v těhotenství. Ostatní metody jsou popsány pouze stručně pro přehlednost. Praktická část má výzkumný charakter a jejím hlavním cílem bylo zjistit, jak jsou ženy informované o alternativních metodách v prenatální péči a jestli by měly zájem vyzkoušet metody, které jsou pro ně nové.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on alternative methods in prenatal care. The theoretical portion is about pregnancy, fetal sensory development, and the various alternative methods of prenatal care. In particular the characteristics and use of homeopathy, fytotherapy, aromatherapy, music therapy and art therapy in pregnancy will be examined. Other methods are described only briefly for clarity. The practical portion is a research focus with the main goal of determining how women are informed about alternative methods of prenatal care, and if they would be interested in trying methods that are new to them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace k tisku.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
CECHOVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
CECHOVA O.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
CECHOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce785,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27465

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.