Title: Vývoj otcovské identity
Other Titles: Development of paternal identity
Authors: Podušková, Bára
Advisor: Hendrych Lorenzová Eva, Mgr.
Referee: Ratislavová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27470
Keywords: otcovství;muži;psychika;těhotenství
Keywords in different language: fatherhood;men;psyche;pregnancy
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá prožíváním a psychikou muže, který se stává otcem. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se práce zabývá vývojem muže v otce. Práce popisuje minulost i současnost ve vztahu k tomuto tématu a také objasňuje, jakým způsobem práce porodní asistentky zasahuje do této záležitosti. Práce se věnuje obecně vztahu muže k těhotenství partnerky, jeho přítomnosti u porodu a také mužům jako čerstvým otcům. Pro výzkumnou část mé práce jsem zvolila kvalitativní výzkum, který popisuje a objasňuje vývoj muže v otce, a to už od počátku svého dětství až po dobu působení na své vlastní děti.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on feelings and psyche of a man who is becoming a father. Thesis is separated on theoretical and practical part. In theoretical part the thesis focuses on the evolution of the man into the father. Thesis describes past and present in relation to this topic and explain how the work of midwife extends into the topic. Thesis also focuses on the relationship between man and the pregnancy of his partner, his presence at birth and men like fresh fathers. For the research part of my work I chose a qualitative research that describes and explains the evolution of man into the father, and that from the begining of his childhood till the time he has influence to his own children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp h_OPRAVENO_MB (1)HO.pdfPlný text práce356,22 kBAdobe PDFView/Open
PODUSKOVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
PODUSKOVA O.pdfPosudek oponenta práce980,71 kBAdobe PDFView/Open
PODUSKOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce775,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27470

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.