Název: Ošetřovatelská péče o pacienta s roztroušenou sklerózou v domácí péči
Další názvy: Nursing care of a patient with multiple sclerosis in home care
Autoři: Lehečková, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Šellingová Martina, Mgr.
Oponent: Šafránková Zuzana, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27481
Klíčová slova: domácí péče;edukace;ošetřovatelská péče;rehabilitace;rodina;roztroušená skleróza
Klíčová slova v dalším jazyce: education;family;home healthcare;multiple sclerosis;nursing care;rehabilitation
Abstrakt: ANOTACE Příjmení a jméno: Lehečková Jitka Katedra: Ošetřovatelství a porodní asistence Název práce: Ošetřovatelská péče o pacienta s roztroušenou sklerózou v domácí péči Vedoucí práce: Mgr. Martina Šellingová Počet stran: číslované 89, nečíslované 18 Počet příloh: 8 Počet titulů použité literatury: 25 Klíčová slova: domácí péče - edukace - ošetřovatelská péče - rehabilitace - rodina - roztroušená skleróza Souhrn: Bakalářské práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o pacienta s roztroušenou sklerózou v domácí péči. V teoretické části je zpracován profil nemoci z hlediska její historie, vzniku, klinického obrazu, diagnostiky a léčby. Dále obsahuje specifika ošetřovatelské péče o pacienty s roztroušenou sklerózou a charakteristiku domácí péče, její historii, organizaci, rozsah a možnosti. V praktické části jsou zpracovány a následně porovnány dvě kazuistiky pacientek s roztroušenou sklerózou, které využívají služby domácí péče.
Abstrakt v dalším jazyce: ANNOTATION Surname and name: Lehečková Jitka Department: Nursing and Midwifery assistance Title of thesis: Nursing care of patient with multiple sclerosis in home health care Consultant: Mgr. Martina Šellingová Number of pages: numbered 89, unnumbered 18 Number of appendices: 8 Number of literature items used: 25 Keywords: education - family - home healthcare - multiple sclerosis - nursing care - rehabilitation Summary: This thesis addresses a nursing care of a patient with multiple sclerosis in home health care. The theoretical part contains the profile of the disease in terms of its history, origin, clinical presentation, diagnosis and treatment. Part also includes specifics of nursing care of patients with multiple sclerosis and characteristic of home healthcare from the view of history, organization, range of care and possibilities. In the practical part are processed and compared the cases of two patients with multiple sclerosis using services of home health care.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Leheckova Jitka - Osetrovatelska pece o pacienta s roztrousenou sklerozou v domaci peci.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LEHECKOVA V.pdfPosudek vedoucího práce918,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LEHECKOVA O.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LEHECKOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce438,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27481

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.