Název: Kožní choroby z povolání
Další názvy: Occupational Skin Diseases
Autoři: Pillerová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Resl Vladimír, Prof. MUDr. CSc.
Oponent: Holubec Luboš, Doc. MUDr. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27482
Klíčová slova: kůže;choroby;povolání;latex;dermatitida;ekzém
Klíčová slova v dalším jazyce: skin;diseases;occupation;latex;dermatitis;eczema
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá historií i současností kožních chorob z povolání. Píše se zde o jejich příčinách, vzniku, ale i etiologii. V teoretické části popisuji faktory a souvislosti, které přispívají vzniku kožních chorob. Stručně charakterizuji nejčastější kožní choroby z povolání i jejich rozdělení. Věnuji se zde důležité prevenci, ale i složité a důsledné léčbě těchto chorob z povolání. V praktické části se věnuji průzkumu, v kterém se věnuji kožním chorobám, vzniklé vlivem používání dezinfekčních prostředků v důsledku povolání. Šetření je zaměřeno na zdravotnický personál, který je s touto problematikou ve styku každý pracovní den.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation work is about the present and history of the skin illnesses. I talk about their causes, genesis and aetiology. The theoretical part shows the factors and contexts that contribute to the development of skin diseases. I briefly describe the most common occupational skin diseases and their distribution. I pay attention to the significant importance of the prevention with the complex and careful treatment of those occupational diseases. The practical part is devoted to the survey. In which I focus on the details of the skin diseases incurred due to the use of disinfectants in work. The survey aiming at the medical staff which gets in contact with this problematic every day in work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
VSK 3 BP- Pillerova Iveta.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PILLEROVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PILLEROVA O.pdfPosudek oponenta práce935,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PILLEROVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce436,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27482

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.