Název: Ošetřovatelská péče o pacienta s mechanickou srdeční podporou
Další názvy: Nursing care of the patient with mechanical cardiac support device
Autoři: Plecitá, Marcela
Vedoucí práce/školitel: Nováková Jaroslava, Mgr.
Oponent: Škorpil Jiří, MUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27483
Klíčová slova: intraaortální balónková kontrapulzace;mechanická srdeční podpora;srdeční selhání;akutní koronární syndrom;antikoagulační léčba
Klíčová slova v dalším jazyce: intraaortic baloon contrapulsation;mechanical heart support;heart failure;acute coronary syndrome;anticoagulation therapy
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je péče o pacienta s mechanickou srdeční podporou. První část obsahuje teoretické poznatky o srdečním selhání, o možnostech léčby tohoto onemocnění, především pak pomocí mechanické srdeční podpory. Druhá část je věnována ošetřovatelské péči o nemocné léčených touto metodou a klíčovým oblastem ošetřovatelské péče.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on care for patiens with mechanical heart support.The first part contains theoretical knowledge about heart failure, treatment options for this disease,especially using a mechanical cardiac support. The second part is devoted to nursing care of patients treated with this method and key areas of nursing care.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Plecita_Marcela.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PLECITA V.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PLECITA O.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PLECITA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce784,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27483

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.