Title: Ošetřovatelský poces u dětského pacienta s hereditární sférocytózou v domácím prostředí
Other Titles: Nursing process for child patient with hereditary spherocytosis at home environment
Authors: Hošťálková, Pavlína
Advisor: Loudová Soňa, Mgr.
Referee: Čagánková Eliška, Mgr. DiS.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27491
Keywords: hereditární sférocytóza;domácí prostředí;ošetřovatelský proces
Keywords in different language: hereditary spherocytosis;home environment;nursing
Abstract: Bakalářská práce se s názvem "Ošetřovatelský proces u dětského pacienta s hereditární sférocytózou v domácím prostředí" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část charakterizuje toto onemocnění, dále se zabývá edukací, ošetřovatelským procesem se zaměřením na dětského pacienta a ošetřováním v domácím prostředí. Praktická část se zabývá jedním konkrétním dětským pacientem s onemocněním hereditární sférocytóza. Popisuje průběh dekompenzace jeho onemocnění při výskytu virového infektu, na který je následně vytvořen ošetřovatelský plán. V závěru práce nechybí ani edukační plán. Výstupem pro praxi je edukační leták pro cílovou skupinu.
Abstract in different language: Bachelor thesis called "Nursing process for child patient with hereditary spherocytosis at home environment" is divided into theoretical and practical part. The theoretical part characterizes the disease, it also deals with education, nursing process with a focus on the patient and treating child at home. The practical part deals with one particular child patient with the disease hereditary spherocytosis. Describes the course of decompensation of the disease in the presence of a viral infection, for which subsequently created a care plan. In conclusion, there is also an educational plan. The output for the practice is educational brochure for the target group.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hostalkova_2017.pdfPlný text práce4,1 MBAdobe PDFView/Open
HOSTALKOVA V.pdfPosudek vedoucího práce976,92 kBAdobe PDFView/Open
HOSTALKOVA O.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
HOSTALKOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce843,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27491

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.