Title: Tvarový experiment
Other Titles: Shape experiment
Authors: Fabiánová, Vendula
Advisor: Krbcová Helena, Doc. akademický malíř
Referee: Štěpánková Lenka, MgA.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27517
Keywords: obuv;experiment;poušť;poezie;měď;useň;hedvábí
Keywords in different language: shoes;experiment;desert;poetry;copper;leather;silk
Abstract: Vytvořila jsem minikolekci obuvi DUNA o třech párech na téma Tvarový experiment. Kolekce vychází z mých vnitřních pocitů a poezie, kterou jsem psala v poušti, která ve mě svou atmosférou a krásou zanechala trvalou stopu. Při tvorbě jsem použila materiály, které mi poušť připomínají. Jako nejvýraznější materiál jsem zvolila měď. Jedná se o kov, který je mi velmi blízký, velmi ráda s ním pracuji a již avou barvou mi pouť připomíná. Měď stojí v kontrastu s hedvábím, které je velice jemné a symbolizuje zdánlivě nekonečný prostor pouště, její snovou realitu. Nakonec jsem použila třísločiněnou useň, která je použita spíše z technických důvodů, nic méně díky své barvě dobře zapadá do barevné kompozice práce. Kolekce nemá být funkční obuví pro běžné nošení, nýbrž autorským vyjádřením, objektem, který v sobě nese příběh.
Abstract in different language: I created small collection of three pairs of shoes DUNA. I have chosen my own topic Shape Experiment. The collection is inspirated by my inner feelings and the poetry I wrote in the desert, because this place influenced me a lot by its atmosphere and beauty. I used materials which reminds me a desert. I have chosen copper as the most expressive material. I really like this metal and it reminds me desert in its color. It is a big contrast to silk which I used as second material. It symbolize endless space in the desert and its dreamy reality. Finally I used leather, mostly because of technical reasons, but thanks to its color it really fits with other materials and whole colour composition of the work. It is not functional shoe design. It is more an object which tells a story about my relationship to the desert.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Vendula_Fabianova.pdfPlný text práce9,17 MBAdobe PDFView/Open
Fabianova_v.pdfPosudek vedoucího práce455,08 kBAdobe PDFView/Open
Fabianova_o.pdfPosudek oponenta práce504,95 kBAdobe PDFView/Open
Fabianova.pdfPrůběh obhajoby práce421,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27517

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.