Title: Transkulturní problematika v současném ošetřovatelství
Other Titles: Transcultural issues in the current nursing
Authors: Průšová, Kristýna
Advisor: Horová Jana, PhDr.
Referee: Krocová Jitka, PhDr. Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27634
Keywords: kulturně shodná péče;kulturní diverzita;multikulturní ošetřovatelství;národnostní menšiny;péče o cizince;transkulturní ošetřovatelství
Keywords in different language: culturaly identical care;cultural diversity;multicultural nursing;national minorities;care of strangers;transcultural nursing
Abstract: Teoretická část diplomové práce je zaměřena na popis klíčových bodů, které vysvětlují hlavní téma práce transkulturní ošetřovatelství. V praktické části diplomové práce je prezentováno proběhlé výzkumné šetření včetně jeho výsledků. Výsledkem je jednak zmapování povědomí a přijetí diverzity v souvislosti s poskytováním transkulturní péče zdravotníky pracujícími v České republice a ve Spolkové republice Německo a jednak seznámení s výstupem práce, který může být nápomocný především zdravotníkům, českým i německým, v poskytování kvalitní ošetřovatelské péče pacientům z jiných kultur.
Abstract in different language: The theoretical part of this thesis focuses on discribing the main points, which explain the central topic of this work transcultular nursing. The practical part presents research including its results. One of these results is describing an awareness connected with providing of transcultural care by paramedics in Czech Republic and The Federal Republic of Germany and accepting the diversity of this problematics. The next result is the disseminating of work output. It could be helpful primarily to czech and german paramedics, in a providing of quality nursing care to patients, who live in another cultures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP PRUSOVA K..pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFView/Open
PRUSOVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
PRUSOVA O.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
PRUSOVA.pdfPrůběh obhajoby práce782,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27634

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.