Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPoláček Stanislav, MgA. Mgr.
dc.contributor.authorNěmečková, Klára
dc.contributor.refereeKornatovský Jiří, Doc. akademický malíř
dc.date.accepted2017-9-12
dc.date.accessioned2018-01-15T15:04:34Z-
dc.date.available2015-6-19
dc.date.available2018-01-15T15:04:34Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-30
dc.identifier66145
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27642
dc.description.abstractCílem mé bakalářské práce je vytvoření sedmi maleb středního formátu a objektu na téma ,,Můj mikrosvět". Pro malby i objekt mi byly předlohou fotografie pořízené v Anglii. V teoretické části popisuji hledání té správné cesty, realizaci praktické části bakalářské práce, poukazuji na důležitost barevné kompozice, představuji výsledné obrazy a také se zabývám inspiračními zdroji a využitím tématu ve výchovném procesu.cs
dc.format30 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmůj mikrosvětcs
dc.subjectmalbycs
dc.subjectbarevná kompozicecs
dc.titleMůj mikrosvětcs
dc.title.alternativeMy microworlden
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of my bachelor thesis is to create seven middle-sized paintings and the object for a theme ,,My microworld". My models for the paintings and the object were photographs made in England. In theoretical part I describe finding of the right way, realization of the practical part of bachelor thesis, I refer to the importance of the colour composition, I present the final paintings and I also deal with inspirational sources and the application of this theme in the educational process.en
dc.subject.translatedmy microworlden
dc.subject.translatedpaintingsen
dc.subject.translatedcolour compositionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce193,17 kBAdobe PDFView/Open
SCAN_Nemeckova Klara_vedouci_Polacek_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Nemeckova Klara_2016.pdfPrůběh obhajoby práce495,02 kBAdobe PDFView/Open
SCAN_Nemeckova Klara_oponent_Kornatovsky_2017.pdfPosudek oponenta práce901,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27642

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.