Title: Skleněné umění - cyklus stylizovaných fotografií
Other Titles: Glass art - a series of stylized photos
Authors: Drozná, Šárka
Advisor: Mašek Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Vančát Jaroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27645
Keywords: sklo;fotografie skla;umělecká fotografie;stylizace;abstrakce;minimalismus
Keywords in different language: glass;glass photography;art photography;stylization;abstraction;minimalism
Abstract: Tato práce je věnována fotografii skla a především její autorské stylizaci. Předmětem fotografií jsou vlastnoručně vyráběné skleněné objekty přivezené ze školního kurzu ve Frauenau, v Německu. Cyklus obsahuje deset fotografií ve formátu 40×60 cm. Tento cyklus je metaforicky pojmenován ve spojitosti s lidským životem, s lidskými vztahy a jejich emocemi. Fotografie jsou focené jako produkty, více se ale zaměřují na uměleckou fotografii a objevují se v nich však prvky abstrakce a minimalismu. V teoretické části se věnuji fotografii jako takové, jejímu vzniku a vývoji, také popisuji produktovou fotografii, ke které se fotografie skla váže. Dále se zmiňuji o významných českých fotografech skla a dalších umělcích, kteří mě inspirovali. V druhé polovině teoretické práci se věnuji samotné tvorbě, popisu jednotlivých fotografií a tvůrčí reflexi.
Abstract in different language: This work is devoted to glass photography and primarily to my author's stylization. The subjects in photos are handmade glass objects brought from the school course in Frauenau, Germany. The cycle comprises ten photos in format 40×60 cm. This cycle is metaphorically named in connection with human life, human relationships and their emotions. Photos are photographed as products, but more focused on art photography and appear in them elements of abstraction and minimalism. In the theoretical part I write about photograph, its formation and development, I also describe product photography and glass photography. Then I mentioned the important Czech glass photographers and other artists who inspired me. In the second half of the theoretical work I am devoted to creation itself, a description of each photo and the creative reflection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_Drozna_sklenene_umeni.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Drozna Sarka_vedouci_Polacek_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Drozna Sarka_oponent_Vancat_2017.pdfPosudek oponenta práce731,28 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Drozna Sarka_2017.pdfPrůběh obhajoby práce387,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27645

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.