Title: Knižní design - série ilustrací a vizuál pro literární dílo
Other Titles: Book design - a series of illustrations and visual look for literary work
Authors: Tůmová, Lucie
Advisor: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Referee: Vančát Jaroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27658
Keywords: ilustrace;kniha;knižní design;kresba;typografie
Keywords in different language: illustration;book;book design;drawing;typography
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit 20 ilustrací, přebal a maketu knihy k vybranému literárnímu dílu. Tím se stala kniha Hvězdný prach od Neila Gaimana. Technikou kresby fixem na malý formát a jeho následným zvětšováním a úpravou v počítači vytvářím obrazy hrubého charakteru pracující s linií a šrafurou. Součástí přípravy makety knihy je i vlastnoruční typografická úprava sazby, grafické řešení layoutu a návrh přebalu, korespondující se vzhledem ilustrací. Teoretická část se zabývá především procesem tvorby, vlivem inspiračních zdrojů a historií české knihy a její vizuální podoby.
Abstract in different language: The main aim of this thesis was to create 20 illustrations, cover and model of book on chosen literary work. I chose Stardust by Neil Gaiman. I create pictures of rough character working with line and hatching by drawing with marker on small format and consequent PC editing and zooming. Part of preparation of book model is also typographic adjustment of fonts, graphic design of layout and cover design corresponding with appearance of illustrations. Theoretical part deals with creation process influence of inspirational sources and history of the Czech book and its visual style.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE LUCIE TUMOVA.pdfPlný text práce4,81 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Tumova Lucie_vedouci_Polacek_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Tumova Lucie_oponent_Vancat_2017.pdfPosudek oponenta práce854,06 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Tumova Lucie_2017.pdfPrůběh obhajoby práce333,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27658

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.