Title: Tabletová aplikace pro jednotku intenzivní péče
Other Titles: Tablet application for intensive care unit
Authors: Pivovar, David
Advisor: Benedikt Tomáš, Ing.
Referee: Papež Václav, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27666
Keywords: informatika;informační systém;nemocnice;jip;c#;gui;tablet
Keywords in different language: computer science;information system;hospital;icu;c#;gui;tablet
Abstract: MediTab je tabletový informační systém určený zdravotním sestrám pro správu záznamů o pacientech. nahrazuje tištěnou formu záznamů o pacientech. Umožňuje tak okamžitý přístup k datům v databázi a zefektivňuje proces přenosu a ukládání nových aktuálních dat. Aplikace doplňuje desktopovou aplikaci WinMedicalc (Medicalc software s.r.o.).
Abstract in different language: MediTab is a tablet information system designed for nurses to manage patient records. It replaces printed form of records. It allows instant access to data in the database and makes the process of transferring and storing of new actual data more effective. Application complements desktop application WinMedicalc (Medicalc software s.r.o.).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFView/Open
A13B0403P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce157,6 kBAdobe PDFView/Open
A13B0403P-posudek.pdfPosudek oponenta práce497,74 kBAdobe PDFView/Open
A13B0403P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce233,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.