Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHerout Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorFürbacherová, Jitka
dc.contributor.refereeVarnušková Jana, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-8
dc.date.accessioned2018-01-15T15:04:40Z-
dc.date.available2015-10-12
dc.date.available2018-01-15T15:04:40Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2016-6-23
dc.identifier67700
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27672
dc.description.abstractÚčelem bakalářské práce je přehledně interpretovat data uložená na validátoru, získaná při automatické kontrole studenských prací. Výsledek práce má sloužit přednášejícímu k~podrobnější analýze, jak průběhu semestru, tak i přístupů jednotlivých studentů. Řešením jsou dvě Java aplikace, které využívají knihovny pro generování grafů. Tento dokument nejprve popisuje jednotlivé technologie, které byly využity, a nástroje, které bylo potřeba pro realizaci bakalářské práce nastudovat. Jedná se o~princip fungování validačního serveru a nástroje UML-test. Poté je provedena analýza dat uložených na validátoru a navržena sada grafů pro jejich grafickou reprezentaci. Následně jsou popsány aplikace, které návrh realizují.cs
dc.format48 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvalidační servercs
dc.subjectvalidacecs
dc.subjectstudentské projektycs
dc.subjectobjektově orientované programovánícs
dc.subjectumlcs
dc.subjectjavacs
dc.subjectjfreechartcs
dc.titleAnalýzy automaticky vyhodnocovaných studentských projektůcs
dc.title.alternativeAnalysis of automatically evaluated student projectsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe main goal of this thesis is to interpret data stored on the validation server which were obtained during the validation of student's projects. The result of this thesis is to be used by lecturers for a detailed analysis of the semester and of the attitude of students. The solution are two Java desktop applications which use library for the generating of graphs. This thesis describes used technologies and tools that needed to be studied for the implementation of this thesis. These are the function principle of the validation server and the UML-test tool. In the next part the analysis of the data stored on the validation server is done and the of graphs for the graphic representation is designed. After that there is the description of applications which implement the designed representation.en
dc.subject.translatedvalidation serveren
dc.subject.translatedvalidationen
dc.subject.translatedstudents projectsen
dc.subject.translatedobject oriented programingen
dc.subject.translatedumlen
dc.subject.translatedjavaen
dc.subject.translatedjfreecharten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FurbacherovaJitka2016.pdfPlný text práce718,87 kBAdobe PDFView/Open
A13B0297P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce225,42 kBAdobe PDFView/Open
A13B0297P-posudek.pdfPosudek oponenta práce182,98 kBAdobe PDFView/Open
A13B0297P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce248,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27672

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.