Title: Objektivní analýza výkonu překladačů vybraných programovacích jazyků
Other Titles: Unbiased Analysis of Compiler Performance for Selected Programming Languages
Authors: Haringer, Lukáš
Advisor: Ekštein Kamil, Ing. Ph.D.
Referee: Koutný Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27673
Keywords: c;c++;c#;java;p ascal;scala;překladač
Keywords in different language: c;c++;c#;java;pascal;scala;compiler
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá objektivní analýzou výkonu překladačů vybraných programovacích jazyků. Cílem této práce je vybrat vhodné algoritmy tak, aby otestovaly výkon překladačů a kódů, které vyprodukují. Tyto algoritmy pak co nejpodobněji implementovat ve vybraných programovacích jazycích a přeložit několika různými překladači. Následně detailně porovnat a popsat dosažené výkony.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with an unbiased analysis of compiler performance for selected programming languages. The aim of this work is to choose appropriate algorithms for testing the performance of compilers and codes that produce. These algorithms then implement in the selected programming languages and compile in several different compilers. The work also describes the measurement procedure and discusses the results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce350,44 kBAdobe PDFView/Open
A13B0306P-posudek.pdfPosudek oponenta práce496,54 kBAdobe PDFView/Open
A13B0306P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce997,67 kBAdobe PDFView/Open
A13B0306P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce224,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27673

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.