Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMouček Roman, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorJaroš, David
dc.contributor.refereeKrauz Jakub, Ing.
dc.date.accepted2017-6-8
dc.date.accessioned2018-01-15T15:04:43Z-
dc.date.available2015-10-12
dc.date.available2018-01-15T15:04:43Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2016-6-23
dc.identifier67721
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27676
dc.description.abstractTato práce se zabývá vybranými technickými a programovými prostředky používanými pro neurorehabilitace jako součást léčby postižení mozku. Práce nabízí základní pohled na současné metody a aplikace sloužící k těmto účelům. Zmiňuje hlavní výhody a rozdíly oproti běžným aplikacím bez rehabilitačního charakteru. Popisuje jejich nasazení v procesu rehabilitací a zabývá se jejich funkčností a pozitivními přínosy pro pacienty. Součástí práce je navržení a realizace aplikace sloužící k neurorehabilitačním účelům. Výsledná aplikace je zaměřena na logopedická a paměťová cvičení sloužící k rehabilitacím pacientů na logopedické laboratoři na Neurochirurgické klinice Fakultní nemocnice v Plzni.cs
dc.format37 s. (60 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectneurorehabilitacecs
dc.subjectlogopediecs
dc.subjectneuroinformatikacs
dc.subjectlogopedická cvičenícs
dc.subjectpaměťová cvičenícs
dc.subjectpostižení mozkucs
dc.titleAplikace pro neurorehabilitacecs
dc.title.alternativeApplication for neurorehabilitationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with chosen technical and software resources used as a part of a neurorehabilitation, i.e. brain disabilities treatment. The work contains a basic overview of the current methods and the applications used for the neurorehabilitation. It mentions the main advantages and differences between the rehabilitative applications and the ordinary applications without the rehabilitative nature. It describes their use in a rehabilitation process and deals with their functionality and the beneficial effects on patients. The work includes the design and the implementation of the application used for the neurorehabilitation purposes. The application is focused on the speech and the memory exercises as a part of the speech therapy at the logopaedics lab at the Department of Neurosurgery in the University Hospital in Pilsen.en
dc.subject.translatedneurorehabilitationen
dc.subject.translatedlogopaedicsen
dc.subject.translatedneuroinformaticsen
dc.subject.translatedspeech therapyen
dc.subject.translatedspeech exercisesen
dc.subject.translatedmemory exercisesen
dc.subject.translatedbrain diseaseen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
A13B0337P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce288,51 kBAdobe PDFView/Open
A13B0337P-posudek.pdfPosudek oponenta práce391,63 kBAdobe PDFView/Open
A13B0337P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce246,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27676

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.