Title: Pilotní projekt Android wearable zařízení v prostředí ZČU
Other Titles: Pilot project Android wearable device in UWB campus
Authors: Plaček, Jiří
Advisor: Pešička Ladislav, Ing.
Referee: Kratochvíl Michal, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27680
Keywords: android;android wearable;is stag;android wear aplikace
Keywords in different language: android;android wearable;is stag;android wear application
Abstract: Tato bakalářská práce popisuje vývoj aplikace pro platformu Android wearable. První část práce se věnuje popisu zařízení, na kterých může platforma Android běžet, především wearable zařízení. Další část se zabývá možnostmi tvorby pro wearable zařízení a návrhem aplikace vhodné do prostředí ZČU. Aplikace bude využívat webové služby IS/STAG k získání dat zobrazovaných uživateli. Poslední část je pak věnována tvorbě a testování této aplikaci a navrhnutí možných rozšíření.
Abstract in different language: The purpose of this work is to describe development on Android platform, especially Android wearable platform. First part is describing devices, which are capable to run Android system. Next part is describing how is possible to create wearable applications and design new wearable app usable in UWB campus. Application will use web services of IS/STAG to retrieve data. Last part is dedicated to testing of this app and suggesting new extensions options.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Placek BP.pdfPlný text práce3,28 MBAdobe PDFView/Open
A12B0141P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce553,14 kBAdobe PDFView/Open
A12B0141P-posudek.pdfPosudek oponenta práce389,71 kBAdobe PDFView/Open
A12B0141P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce265,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27680

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.